Port Solent Sailing School

5-daagse ICC

Praktijkcursus

Vijfdaagse ICC

Overzicht

Het International Certificate of Competence (ICC) is een internationaal erkend certificaat waarmee je in landen kunt zeilen waar formele kwalificaties vereist zijn, zoals Kroatië en Griekenland.

Deze vijfdaagsecursus bevat vijf dagen zeilen en vijf nachten verblijf aan boord het jacht, gevolgd door een beoordeling op de vijfde dag.

Zeilers met weinig ervaring kunnen de vijfdaagsecursus volgen op de Port Solent basis in de Verenigd Koninkrijk. De opleiding en beoordeling zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat je een bekwame skipper van je eigen jacht gaat worden en dat je voldoende ervaring zult hebben om op een Sunsail Niveau 1 charter of flottielje vakantie te kunnen varen.

Let op: ICC-certificaten kunnen uitsluitend afgegeven worden aan kandidaten van landen die Resolutie 40 NIET hebben getekend. Bekijk de lijst van landen en aanvullende informatie.

Waar je deze cursus kunt volgen

Portsmouth, Verenigd Koninkrijk

Redenen om deze cursus te volgen

De ICC-beoordeling is een internationaal erkend certificaat waarmee de houder bevoegd is om in landen te varen waar een formele kwalificatie verplicht is. Omdat vele landen tegenwoordig eisen dat bezoekende zeilers formele kwalificaties bezitten, biedt de ICC officiële bevestiging dat de houder tegemoet komt aan een internationaal aanvaard competentieniveau.

Enige basisvaardigheid in navigatie wordt vereist om de ICC cursus te kunnen volgen. Daarom raden wij kandidaten aan om de online Essential Navigation and Seamanship cursus te voltooien alvorens aan ICC te beginnen. Deze online cursus duurt zes uren. Verder is het ook een vereiste voor de ICC cursus dat je de RYA tweedaagse Start Yachting cursus hebt voltooid, of gelijkwaardige ervaring kan bewijzen.

Let op: De volgende UNECE landen hebben Resolutie 40 aangenomen. Indien je een staatsburger bent van een van deze landen en woont in dat land of in een andere land op het lijst, betekent het dat de RYA is niet bevoegd om een ICC aan je uit te reiken:

Oostenrijk, Belarus, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechje, Finland, Duitsland, Hongarije, Ierland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Nederland*, Noorwegen, Roemenië, Slovakije, Zwitserland.

* De Nederlandse overheid heeft toestemming gegeven aan de RYA om de ICC uit te reiken aan Nederlandse staatsburgers, maar NIET aan staatsburgers van een andere UNECE lidstaat dat Resolutie 40 heeft aangenomen, die in Nederland woonachtig zijn.

Cursusprogramma

1  Start
 • Geef een veiligheidsbriefing, inclusief gebruik van veiligheidsapparatuur
 • Heeft geluisterd naar weersberichten
 • Pre-start motor checks
 • Gebruik van kill cord (indien aangebracht)
 • Motor opstarten
 • Koeling controleren
 • Brandstof bereik kennen
2  Vertrek vanaf Ponton
 • Begrijpt het gebruik van springs om van een lager wal of ponton te vertrekken
 • Communiceert met de crew
 • Fenders op de juiste plaats zetten
3  360° draai in beperkte ruimte
4  Vastmaken aan een boei
 • Effectief communiceren met de crew
 • Een warp voorbereiden
 • Kies de juiste benaderingshoek
 • Benaderingssnelheid controleren
 • Boot effectief vastmaken
 • Veilig vertrek van ligplaats
5  Man overboord
 • Bekijk MOB of geeft de crew instructies om dat te doen
 • Juiste aankomstrichting en –snelheid aantonen
 • Maak gepaste contact met MOB
6  Handelen onder zeil
 • Zeil een driehoekige koers met een been naar de wind gekeerd
 • Een geschikt gebied uitkiezen voor het hijsen/neerlaten van de zeilen
 • Gebruikt zeilen geschikt voor de heersende omstandigheden
 • Toont bewustzijn van windrichting
 • Past zeilen juist aan op elke beginpunt voor zeilen
 • Waarschuwt de crew vooraf aan manoeuvres
 • Kijkt om vóór overstag/gijpen
 • Controleert de zeilen tijdens overstag/gijpen
7  Aanmeren bij een loefwaartse ponton
 • Doeltreffend met de crew communiceren
 • Bewustzijn tonen van anderen op het water
 • Warps/fenders voorbereiden
 • Juiste invalshoek kiezen
 • Aankomstsnelheid beheren
 • Boot stopzetten op de vereiste plaats en vastmaken aan de ponton
 • Motor afzetten

Theoriebeoordeling

Voorschriften
 1. Kent de verantwoordelijkheid van goed uitkijken
 2. Kan een ‘veilige snelheid’ bepalen
 3. Kan een mogelijke aanrijdingssituatie herkennen
 4. Kan de ‘give way’ vaartuig identificeren in een aanrijdingssituatie
 5. Weet hoe te handelen als ‘give way’ and ‘stand on’ vaartuig
 6. Weet de verantwoordelijkheden van een klein vaartuig in een smalle kanaal
 7. Herkent manoeuvresignalen (1.2.3 & 5 korte blasen)
 8. Kan visuele noodsignalen maken en herkennen
Veiligheid

1. Kan gebruiken en de crew instrueren in het gebruik van:

 • Reddingsvesten
 • Noodsignalen geven (bijv. DSC VHF, EPIRB, Flares enz.)
 • Brandblussers
 • Kill cord (indien aanwezig)

2. Kan een boot voor gebruik voorbereiden en verstandige voorzorgsmaatregelen nemen alvorens te gaan vare, waaronder:

 • Motor controleren
 • Brandstof controleren voor afstand en duur van de tocht
 • Weerbericht krijgen
 • Het boot niet overladen

 

Choose Sunsail

20+
Stunning Sailing Destinations 
14
Flotilla routes
48
Types of yachts
44 yrs
Creating holidays
4 hr
Service guarantee
Consumer protection