Reductie eigen risico

Optionele extra’s: Reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver)

Voor al de door ons aangeboden zeilboekingen, is het nodig dat je je verzekert tegen schade of verlies aan de boot en inventaris, en ofwel een Yacht Damage Waiver (Optie 1) betaalt wanneer je boekt, of een Waarborgsom (Optie 2) betaalt bij aankomst op de basis, zoals hieronder beschreven.

Als jij of een lid van je gezelschap schade of verlies aan de boot veroorzaakt, of aan hulpgoederen van de boot of aan inventaris behorende aan een derde partij, en zulke schade of verlies het resultaat is van jouw grove nalatigheid of roekeloos gedrag, zal jij aansprakelijk zijn voor het volledig bedrag van het geleden verlies. Ons recht op een claim tegen jou zal op geen enkele wijze worden beperkt of afgekocht door de betalingen van een Borgsom/Waarborgsom of de Reductie eigen risico. Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en/of roekeloos gedrag zijn, waaronder maar niet beperkt tot:

  • het buiten de gedefinieerde zeilgebieden reizen/buiten de gedefinieerde uren
  • het vaartuig besturen onder invloed van alcohol of drugs
  • het niet hebben van voldoende bemanning in dienst van het voertuig te alle tijden, en
  • het niet in controle hebben van het vaartuig.

Gedurende het boekingsproces heb je de optie om een Reductie eigen risico – Yacht Damage Waiver – aan te schaffen (én de Borgsom te betalen) of een Waarborgsom te betalen, zoals hieronder beschreven. Jij zult je boeking niet af kunnen maken tenzij je een van deze opties kiest. Door aan ons te vragen om je boeking te bevestigen, bevestig je dat je instemt met de inhoud van dit artikel en met het doen van alle benodigde betalingen.

Optie 1: Reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver – YDW)

Als je voor reductie eigen risico kiest, zal dit worden toegevoegd aan je boeking. De kosten voor aankoop van deze Yacht Damage Waiver zullen tijdens het boekingsproces kenbaar worden gemaakt en worden toegevoegd aan je totale reissom. Daarnaast, afhankelijk van het boottype, dien je een bedrag tussen de €1.200 en €2.400 (of vergelijkbaar in lokale valuta) te betalen als Borgsom bij aankomst aan de haven. Wanneer je weigert de borgsom te voldoen behouden we het recht om je boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op terugbetaling; je hebt dan geen recht om verder te gaan met de charter.

Optie 2: Waarborgsom

Als je ervoor kiest om een Waarborgsom te betalen dien je, afhankelijk van het boottype, een bedrag tussen de €2.400 en €4.700 (of vergelijkbaar in lokale valuta) te betalen als Waarborgsom bij aankomst aan de haven. De Waarborgsom wordt geïnd voordat je aan boord gaat. Wanneer je weigert de Waarborgsom te voldoen behouden we het recht om je boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op terugbetaling; je hebt dan geen recht om verder te gaan met de charter.

Prijzen zelfstandig zeilen voor monohulls en catamarans

Optie 1: Reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver – YDW)

Bootlengte

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

29 €

600 €

Monohulls 35 – 40 ft.

32 €

900 €

Monohulls 41 – 49 ft.

34 €

900 €

Monohulls 50 ft. +

40 €

900 €

Catamarans tot 41 ft.

44 €

600 €

Catamarans 42 – 44 ft.

47 €

900 €

Catamarans 45 – 50 ft.

50 €

900 €

Catamarans 51 ft. +

88 €

900 €

Optie 2: Waarborgsom

Bootlengte

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

2650 €

Monohulls 35 – 40 ft.

3750 €

Monohulls 41 – 49 ft.

3750 €

Monohulls 50 ft. +

3750 €

Catamarans tot 41 ft.

2650 €

Catamarans 42 – 44 ft.

3750 €

Catamarans 45 – 50 ft.

3750 €

Catamarans 51 ft. +

3750 €

Italy Only: Catamarans tot 44 ft.

3750 €

Italy Only: Catamarans 45 ft. +

4700 €

Let op: Klanten die via derden hun eigen Yacht Damage Waiver hebben aangeschaft moeten de Waarborgsom genoemd onder Optie 2 bij aankomst op de basis betalen.

De Borgsom/Waarborgsom onder optie 1 of 2 kan contant worden betaald of met creditkaart.

De betaalde Borgsom/Waarborgsom onder optie 1 of 2 wordt gebruikt als borgsom voor verlies of eventuele geleden schade door het Bedrijf ten gevolge van eventuele breuk door jou van deze boekingsvoorwaarden en eventueel schade die aan de boot of haar inhoud is veroorzaakt tijdens je boeking. Je kunt geen deel van de borgsom toepassen of aftrekken van het uiteindelijke te betalen saldo voor je boeking.

Je zult gevraagd worden om een formulier te ondertekenen, voordat je aan boord gaat waarbij je bevestigt dat je je verantwoordelijkheden begrijpt in geval van verlies of beschadiging aan het jacht, hulpgoederen of eigendom van derden.

Bij het terugbrengen van de boot naar de basis na de charterperiode wordt de boot door ons personeel geïnspecteerd. Wanneer wij vaststellen dat er geen duidelijke schade aan de boot is op het moment dat je de boot terug hebt gebracht, zullen we waar van toepassing, de door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom terugbetalen. Terugbetaling zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is plaatsvinden. Het bedrag voor de Reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver) wordt niet vergoed.

Als wij vaststellen dat er incidentele schade of verlies aan de boot en/of haar inventaris gedurende jouw boekingsperiode is veroorzaakt, ben jij jegens ons maximaal aansprakelijk voor de hoogte van de betaalde Borgsom/Waarborgsom. We kunnen de gehele of een deel van de door jou betaalde Borgsom of Waarborgsom gebruiken om schade aan de boot of haar inventaris tijdens de periode van je reis te repareren. Hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, de kosten voor het liften van de boot voor een volledige inspectie zodat de schade aan de boot kan worden beoordeeld. In het geval dat wij schade of verlies lijden als resultaat van breuk door jou van deze boekingsvoorwaarden, en eventuele schade die aan de boot en/of haar inventaris gedurende de boekingsperiode is veroorzaakt minder is als de relevante door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom, zullen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk het deel van de door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom terugbetalen nadat de schade is gerepareerd of de reparatiekosten bekend zijn. In het geval van onenigheid over schade of verlies, zullen we de door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom behouden totdat de zaak is opgelost

Voor de duidelijkheid, in gevallen waar wij, indien van toepassing een bedrag terugbetalen van jouw Borgsom, worden eventuele door jou betaalde Yacht Damage Waiver-toeslagen niet terugbetaald.

Klanten die ervoor kiezen om deel te nemen aan zeilregatta’s dienen een non-refundable race-supplement vooraf te betalen, plus een aanvullende Borgsom (voor Optie 1) of Waarborgsom (voor optie 2) voor schade aan tuigage of schade door aanvaring. Deze kan worden betaald met creditkaart en deze Borgsom is in aanvulling op de reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver). Alle klanten die van plan zijn om deel te nemen aan een zeilregatta dienen vooraf aan ons toestemming te vragen. Neem contact op met het sales team voor meer details over de individuele beschikbare regatta’s en de van toepassing zijnde voorwaarden. Het race-supplement is een toeslag waarop geen enkele korting van toepassing is.

Alle Sunsail klanten zijn verplicht om een Reductie eigen risico formulier te ondertekenen op de basis voor vertrek. Je kunt een voorbeeld van het formulier vooraf bekijken, maar je kunt het formulier pas ter plaatse ondertekenen. Je hoeft het dus niet van tevoren naar ons te versturen.

Kies Sunsail

25
bases wereldwijd
14
flottielje-routes
48
jachttypen
40 j.
vakanties creëren
4 uur
service-garantie