Borgsom en reductie eigen risico

Op al onze jachten is een verzekering voor schade aan en verlies van het schip of inventaris verplicht. Je kunt kiezen voor een reductie eigen risico met lagere borgsom (optie 1) of enkel een (hogere) borgsom (optie 2).

Indien jij of een lid van je gezelschap schade aanbrengt aan het jacht of accessoires aan boord ben je aansprakelijk voor de kosten, tot maximaal de hoogte van de betaalde borgsom. 

Indien de berokkende schade of verlies het resultaat is van grove nalatigheid of roekeloos gedrag ben je aansprakelijk voor het volledig bedrag van het geleden verlies. Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en/of roekeloos gedrag zijn:

  • zeilen buiten de gedefinieerde gebieden of vastgelegde tijdsspannes
  • het vaartuig besturen onder invloed van alcohol of drugs
  • onvoldoende bemanning aan boord in dienst van het voertuig
  • het niet onder controle hebben van het vaartuig
Optie 1: Reductie eigen risico

Door het eigen risico te reduceren, verlaag je de hoogte van je borgsom aanzienlijk. De reducite eigen risico is een vast tarief per dag, afhankelijk van de lengte van je jacht. De kosten voor de reductie eigen risico zijn tijdens het boekingsproces inzichtelijk.

Optie 2: Waarborgsom

Indien je ervoor kiest enkel een waarborgsom te betalen, dan is dit bedrag hoger dan bij reductie eigen risico. Er wordt echter geen tarief per dag berekend.

Optie 1: Reductie eigen risico

Jachttype

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

€ 35

€ 600

Monohulls 35 – 40 ft.

€ 38

€ 900

Monohulls 41 – 49 ft.

€ 41

€ 900

Monohulls 50 ft. en langer

€ 48

€ 900

Catamarans tot 41 ft.

€ 53

€ 600

Catamarans 42 – 44 ft.

€ 57

€ 900

Catamarans 45 – 49 ft.

€ 60

€ 900

Catamarans 51 ft. en langer

€ 77

€ 900

Optie 2: Borg

Jachttype

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

€ 2.680

Monohulls 35 – 40 ft.

€ 3.695

Monohulls 41 – 49 ft.

€ 3.925

Monohulls 50 ft. en langer

€ 4.620

Catamarans tot 41 ft.

€ 3.390

Catamarans 42 – 44 ft.

€ 4.345

Catamarans 45 – 50 ft.

€ 5.775

Catamarans 51 ft. en langer

€ 8.130

Reductie eigen risico Italië

Jachttype

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

€ 29

€ 540

Monohulls 35 – 40 ft.

€ 32

€ 810

Monohulls 41 – 51 ft.

€ 34

€ 1.080

Catamarans tot 41 ft.

€ 44

€ 540

Catamarans 42 – 44 ft.

€ 47

€ 810

Catamarans 45 – 50 ft.

€ 50

€ 1.080

Waarborgsom Italië

Jachttype

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

€ 2.385

Monohulls 35 – 40 ft.

-

€ 3.375

Monohulls 41 – 51 ft.

-

€ 4.230

Catamarans tot 41 ft.

€ 2.385

Catamarans 42 – 44 ft.

€ 3.375

Catamarans 45 – 50 ft.

€ 4.230

Reductie eigen risico Australië 

Jachttype

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

€ 29

€ 600

Monohulls 35 – 40 ft.

€ 32

€ 900

Monohulls 41 – 49 ft.

€ 34

€ 900

Monohulls 50 ft. en langer

€ 40

€ 900

Catamarans tot 40 ft.

€ 41

€ 600

Catamarans 41 – 52 ft.

€ 45

€ 900

Catamarans 53 – 57 ft.

€ 50

€ 1.200

Catamarans 58 ft. en langer

€ 89

€ 4.550

Waarborgsom Australië

Jachttype

Prijs per dag

Borgsom

Monohulls tot 34 ft.

-

€ 2.650

Monohulls 35 – 40 ft.

€ 3.750

Monohulls 41 – 49 ft.

€ 3.750

Monohulls 50 ft. en langer

-

€ 3.750

Catamarans tot 40 ft.

€ 2.650

Catamarans 41 – 52 ft.

€ 3.750

Catamarans 53 – 57 ft.

€ 4.700

Catamarans 58 ft. en langer

€ 9.090

Let op: Klanten die via derden hun eigen Yacht Damage Waiver hebben aangeschaft moeten de Waarborgsom genoemd onder Optie 2 bij aankomst op de basis betalen.

De Borgsom/Waarborgsom onder optie 1 of 2 kan contant worden betaald of met creditkaart.

De betaalde Borgsom/Waarborgsom onder optie 1 of 2 wordt gebruikt als borgsom voor verlies of eventuele geleden schade door het Bedrijf ten gevolge van eventuele breuk door jou van deze boekingsvoorwaarden en eventueel schade die aan de boot of haar inhoud is veroorzaakt tijdens je boeking. Je kunt geen deel van de borgsom toepassen of aftrekken van het uiteindelijke te betalen saldo voor je boeking.

Je zult gevraagd worden om een formulier te ondertekenen, voordat je aan boord gaat waarbij je bevestigt dat je je verantwoordelijkheden begrijpt in geval van verlies of beschadiging aan het jacht, hulpgoederen of eigendom van derden.

Bij het terugbrengen van de boot naar de basis na de charterperiode wordt de boot door ons personeel geïnspecteerd. Wanneer wij vaststellen dat er geen duidelijke schade aan de boot is op het moment dat je de boot terug hebt gebracht, zullen we waar van toepassing, de door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom terugbetalen. Terugbetaling zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is plaatsvinden. Het bedrag voor de Reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver) wordt niet vergoed.

Als wij vaststellen dat er incidentele schade of verlies aan de boot en/of haar inventaris gedurende jouw boekingsperiode is veroorzaakt, ben jij jegens ons maximaal aansprakelijk voor de hoogte van de betaalde Borgsom/Waarborgsom. We kunnen de gehele of een deel van de door jou betaalde Borgsom of Waarborgsom gebruiken om schade aan de boot of haar inventaris tijdens de periode van je reis te repareren. Hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, de kosten voor het liften van de boot voor een volledige inspectie zodat de schade aan de boot kan worden beoordeeld. In het geval dat wij schade of verlies lijden als resultaat van breuk door jou van deze boekingsvoorwaarden, en eventuele schade die aan de boot en/of haar inventaris gedurende de boekingsperiode is veroorzaakt minder is als de relevante door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom, zullen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk het deel van de door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom terugbetalen nadat de schade is gerepareerd of de reparatiekosten bekend zijn. In het geval van onenigheid over schade of verlies, zullen we de door jou betaalde Borgsom/Waarborgsom behouden totdat de zaak is opgelost

Voor de duidelijkheid, in gevallen waar wij, indien van toepassing een bedrag terugbetalen van jouw Borgsom, worden eventuele door jou betaalde Yacht Damage Waiver-toeslagen niet terugbetaald.

Klanten die ervoor kiezen om deel te nemen aan zeilregatta’s dienen een non-refundable race-supplement vooraf te betalen, plus een aanvullende Borgsom (voor Optie 1) of Waarborgsom (voor optie 2) voor schade aan tuigage of schade door aanvaring. Deze kan worden betaald met creditkaart en deze Borgsom is in aanvulling op de reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver). Alle klanten die van plan zijn om deel te nemen aan een zeilregatta dienen vooraf aan ons toestemming te vragen. Neem contact op met het sales team voor meer details over de individuele beschikbare regatta’s en de van toepassing zijnde voorwaarden. Het race-supplement is een toeslag waarop geen enkele korting van toepassing is.

Alle Sunsail klanten zijn verplicht om een Reductie eigen risico formulier te ondertekenen op de basis voor vertrek. Je kunt een voorbeeld van het formulier vooraf bekijken, maar je kunt het formulier pas ter plaatse ondertekenen. Je hoeft het dus niet van tevoren naar ons te versturen.

Kies Sunsail

20+
Locaties
14
Flottieljes
48
Bootmodellen
45
Jaar ervaring
4-
Uursgarantie