Privacybeleid

Privacybeleid

In het Privacybeleid van Sunsail wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we dat doen en wat we ermee doen. Ons Privacybeleid is op jou van toepassing en is beschikbaar op onze website en via andere kanalen. In al je contacten met ons dien je ervoor te zorgen dat anderen die je vertegenwoordigt zich bewust zijn van de inhoud van ons Privacybeleid en erin toestemmen dat je namens hen handelt.

Informatie over jou

Jouw gegevens

Hiermee wordt een combinatie bedoeld van gegevens, zoals je naam, contactgegevens, reisvoorkeuren en speciale behoeften, handicap of dieetwensen die je aan ons verstrekt of die ons worden verstrekt, inclusief gezelschapsvoorkeuren, interesses en activiteiten en alle eventuele gegevens van personen die je vertegenwoordigt (zoals bijvoorbeeld anderen op je boeking). Je gegevens worden verzameld wanneer je informatie bij ons opvraagt, contact met ons opneemt (of wij met jou), een boeking maakt, onze website(s)/apps gebruikt, linkt naar of vanaf onze website(s) of apps, contact met ons maakt via sociale media en bij alle overige vormen van contact tussen ons en onze zakelijke partners en jou.

We zullen wanneer mogelijk je gegevens bijwerken, zodat deze actueel, correct en volledig zijn.

Hoe we jouw gegevens gebruiken

(1) Om aan jou onze diensten te leveren, vakantie, veiligheid, beheer van incidenten of ongevallen, of verzekeringen, e.d., kunnen we je gegevens buiten Nederland en de EU doorgeven en verwerken. Als je naar het buitenland reist, kan het verplicht zijn (zoals vereist door overheden in het land van vertrek en/of bestemming) om je gegevens door te geven en te verwerken ten behoeve van de immigratiedienst, grenscontrole, beveiliging en terrorismebestrijding, of alle andere doeleinden die deze autoriteiten bepalen. Sommige landen staan reizen naar of door hun territorium alleen toe, als je passagiersgegevens van tevoren zijn doorgegeven (bijv. Caricom API en de Secure Flight-gegevens voor de VS). Deze vereisten kunnen van bestemming tot bestemming verschillen en we raden aan om dit tijdig te controleren. Zelfs als dit niet verplicht is, kunnen we naar eigen inzicht waar nodig assisteren.

(2) We kunnen je gegevens verzamelen en verwerken voor de doeleinden die hieronder zijn vermeld en die zijn gesteld in onze registratie bij de dienst van de Information Commissioner, en deze gegevens doorgeven aan de groepsondernemingen voor zakelijke doeleinden en ook aan bedrijven en onze serviceproviders die namens ons als ‘gegevensverwerkers’ optreden, of aan krediet- en fraudebureaus (van wie sommigen buiten NL/EEA zijn gevestigd). Deze doeleinden omvatten onder meer administratie, service, activiteiten ten behoeve van kwaliteit en verbetering, klantenservice, productinnovatie en -keuze, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering en efficiencies, reorganisatie/herstructurering/verkoop van ons bedrijf (of groepsondernemingen), risicobeoordeling en -management, veiligheid, preventie en detectie van fraude en misdaad, monitoring, research en analyse, sociale media, reviews, advertenties en marketing, loyaliteitsprogramma's, opstellen van profielen van koopgedrag van klanten, activiteiten en trends, beslechten of gerechtelijk afhandelen van geschillen, kredietcontrole en schuldinvordering.

(3) Gegevens over bijvoorbeeld je gezondheid of religie kunnen worden beschouwd als ‘gevoelige persoonsgegevens’ volgens de Data Protection Act 1998. We verzamelen alleen gegevens om je onze diensten te kunnen leveren, tegemoet te komen aan je behoeften of te handelen in jouw belang. Gevoelige persoonlijke gegevens willen we alleen accepteren als we daarvoor jouw expliciete toestemming hebben ontvangen. Door bij ons te boeken, geef je ook toestemming aan je verzekeraars, hun agenten en medisch personeel om met ons relevante informatie en gevoelige persoonlijke gegevens uit te wisselen in situaties waarin wij of zij moeten handelen namens jou of in het belang van passagiers, of in noodgevallen.

Als je niet akkoord gaat met de wijze waarop we je gegevens gebruiken, dan kunnen we geen zaken met je doen en je boeking niet aanvaarden.

Marketingmateriaal

(1) Als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken, kunnen we van tijd tot tijd contact met je opnemen over aanbiedingen van goederen en diensten, brochures, nieuwe producten, aanstaande evenementen of wedstrijden van onze vakantiedivisies en zeilgerelateerde partners, of deze informatie (direct dan wel indirect) aan jou beschikbaar stellen. We stemmen de informatie die je ontvangt of ziet af, zodat je persoonlijke en relevante informatie van ons krijgt.  We kunnen hiervoor gebruik maken van innovatieve technologieën, waarvoor we mogelijk samenwerken met zakelijke partners.

(2) We nemen aan dat je toestemt in het gebruik van e-mail wanneer je een boeking via het internet doet of ons in andere situaties je e-mailadres verstrekt, zoals in de (web)winkel, wedstrijden, promoties, prijsverlotingen en sociale media. We bieden je altijd de mogelijkheid om deze toestemming niet te geven wanneer je ons je gegevens verstrekt en je kunt je altijd later nog afmelden van onze e-mails (zie ‘Je rechten’ hieronder).

(3) Als je de bovenvermelde informatie niet wilt ontvangen of je voorkeuren wilt wijzigen, raadpleeg dan punt (2) onder ‘Je rechten’ hieronder.

Je rechten

(1) Je kunt ons formulier Data Subject Access Request (‘verzoek voor toegang tot gegevens van betrokkene’) invullen om een kopie te ontvangen van de gegevens die we over jou hebben opgeslagen (voor een bedrag van GBP 10) en om eventuele onjuistheden te corrigeren.

(2) Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken je geen direct marketing materiaal meer te sturen. Indien beschikbaar, kun je je bestaande voorkeursinstellingen wijzigen op onze website(s), onze ‘unsubscribe e-mail’ (afmeldingsmail) gebruiken, je afmelden voor gepersonaliseerde e-mails of onze documentatie met instructies raadplegen. Nadat we je afmelding hebben ontvangen, zorgen we ervoor dat we jouw gegevens niet meer op deze wijze gebruiken.

(3) Stuur ons een verzoek voor een overzicht van de merken die dit betreft.

Richt je schriftelijke verzoek aan Sunsail, Legal Department: Origin One, 108 High Street, Crawley, RH10 1BD, Verenigd Koninkrijk

Buitenlandse controles

Buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn de controles op de gegevensbescherming mogelijk niet zo krachtig als de wettelijke voorschriften in dit land.

Gebruik van tools/‘cookies’ en links naar andere websites

Als ons contact en de communicatie met jou via onze website(s) verloopt of via andere e-platforms waar onze advertenties worden getoond, kan er gebruik worden gemaakt van cookies. In de informatie die we op onze website(s) beschikbaar stellen, vind je uitleg over de soorten cookies die we gebruiken, hoe we ze gebruiken, hoe je ze kunt uitschakelen of je voorkeuren kunt wijzigen en nog veel meer. Andere e-platforms kunnen afwijkende opties en instructies gebruiken. Door gebruik te maken van onze website(s), stem je erin toe dat we cookies gebruiken.

Onze website(s) kunnen links bevatten naar websites of microsites van derden, die wij niet beheren of in eigendom hebben. Dit zijn bijvoorbeeld websites met referenties of aanvullende producten of diensten, of websites van onze zusterondernemingen. Je moet zelf de status van deze sites controleren voordat je er gebruik van maakt. Lees de voorwaarden e.d. van deze sites goed door.

Monitoring

Ten behoeve van correcte uitvoering van je instructies, verbetering van onze service en veiligheid en fraudebestrijding kunnen we de volgende activiteiten controleren en/of opnemen: (1) telefoongesprekken; (2) activiteiten in en rond onze kantoren en werkgebied door middel van CCTV; (3) transacties en activiteiten op alle punten van contact en (4) verkeer, activiteiten e.d. op het internet, sociale media en in onze apps. Alle opnames en afgeleide materialen zijn en blijven ons exclusieve eigendom.

Beveiligingsverklaring

We hebben alle redelijke stappen gezet en passende veiligheidsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen.

Wijzigingen in dit beleid

Eventuele wijzigingen in dit beleid worden op onze website of in onze brochure gepubliceerd of op verzoek ter beschikking gesteld.

Kies Sunsail

25
bases wereldwijd

14
flottielje-routes

48
jachttypen

40 j.
vakanties creëren

4 uur
service-garantie