You appear to be visiting from UNITED STATES. Please visit our US website for our USD prices and US terms and conditions.

Controleer beschikbaarheid

 
 

Optionele Extra's - Reductie Eigen Risico

 

Reductie eigen risico (Yacht Damage Waiver) & Waarborgsommen

Voor al de door ons aangeboden zeilboekingen, dient u zich te verzekeren tegen schade of verlies aan de boot en inventaris en ofwel Yacht Damage Waiver (Optie 1) te voldoen of een Waarborgsom (Optie 2) bij de basis te betalen, zoals hieronder beschreven.

Als u of een lid van uw gezelschap schade of verlies aan de boot, hulpgoederen of inventaris behorende aan een derde partij veroorzaakt en zulke schade of verlies het resultaat is van uw grove nalatigheid of roekeloos gedrag, zult u aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag van het geleden verlies en ons recht op een claim jegens u zal op geen enkele wijze worden beperkt of afgekocht door de betalingen van een Borgsom/Waarborgsom of de Reductie eigen risico. Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en/of roekeloos gedrag, waaronder maar niet beperkt tot, het buiten de gedefinieerde zeilgebieden reizen/buiten de gedefinieerde uren, het vaartuig besturen onder invloed van alcohol of drugs, het niet hebben van voldoende bemanning in dienst van het voertuig te alle tijden en het niet in controle hebben van het vaartuig.

Gedurende het boekingsproces heeft u de optie om een Reductie eigen risico – Yacht Damage Waiver aan te schaffen (en de Borgsom te betalen) of een Waarborgsom te betalen, zoals hieronder beschreven. U zult uw boeking niet kunnen voltooien tenzij u een van deze opties kiest en door aan ons te vragen om uw boeking te bevestigen, bevestigt u dat u instemt met de inhoud van dit artikel en alle benodigde betalingen te doen.

Optie 1: Afkoop eigen risico (Yacht Damage Waiver – YDW)

Indien u voor afkoop eigen risico kiest, zal dit worden toegevoegd aan uw boeking. De kosten voor aankoop van deze YDW zullen tijdens het boekingsproces kenbaar worden gemaakt en worden toegevoegd aan uw totale reissom. Daarnaast dient u afhankelijk van het boottype een bedrag tussen de €1.200 en €2.400 (of vergelijkbaar in lokale valuta) te betalen als Borgsom bij aankomst van de haven. Wanneer u weigert de borgsom te voldoen behouden we het recht om uw boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op restitutie en u heeft geen recht om verder te gaan met de charter.

Optie 2: Waarborgsom

Als u ervoor kiest om een Waarborgsom te betalen dient u afhankelijk van het boottype een bedrag tussen de €2.400 en €4700 (of vergelijkbaar in lokale valuta) te betalen als Waarborgsom bij aankomst van de haven. De Waarborgsom wordt geïnd voordat u aan boord gaat. Wanneer u weigert de borgsom te voldoen behouden we het recht om uw boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op restitutie en u heeft geen recht om verder te gaan met de charter.

 

Prijzen Zelfstandig Zeilen voor monohulls en catamarans: 
 

BootlengtePrijs per dag
Optie 1
Prijs per dag
Optie 2
Borgsom
Optie 1
Borgsom
Optie 2


Aansprakelijkheid
Optie 1


Aansprakelijkheid
Optie 2
Tot 40 ft
€41
€0
€600
€2650
€600
€2650
41 ft - 52 ft
€45
€0
€900
€3750
€900
€3750
53 ft - 57 ft
€50
€0
€1200
€4700
€1200
€4700
   

Let op: Klanten die via derden hun eigen YDW hebben aangeschaft moeten de Waarborgsom genoemd onder Optie 2 bij aankomst op de basis betalen.

De Borgsom/Waarborgsom onder optie 1 of 2 kan contant worden betaald of met creditkaart.

De betaalde Borgsom/Waarborgsom onder optie 1 of 2 wordt gebruikt als borgsom voor verlies of eventuele geleden schade door het Bedrijf ten gevolge van eventuele breuk door u van deze boekingsvoorwaarden en eventuele schade die aan de boot of haar inhoud is verzaakt tijdens uw boeking. U kunt geen deel van de borgsom toepassen of aftrekken van het uiteindelijke te betalen saldo voor uw boeking. 

U zult gevraagd worden om een formulier te ondertekenen, voordat u aan boord gaat waarbij u bevestigt dat u uw verantwoordelijkheden begrijpt in geval van verlies of beschadiging aan het jacht,  hulpgoederen of eigendom van derden.

Bij het terugbrengen van de boot naar de basis, na de charterperiode en nadat de boot door ons personeel is geïnspecteerd en in het geval dat we vaststellen dat er geen duidelijke schade aan de boot is op het moment dat deze door u is teruggebracht, zullen we waar van toepassing, de door u betaalde Borgsom/Waarborgsom terugbetalen, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is (het bedrag voor de Reductie eigen risico wordt niet vergoed).

In het geval we vaststellen dat er incidentele schade of verlies aan de boot en/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode is veroorzaakt, bent u jegens ons maximaal aansprakelijk voor de hoogte van de betaalde Borgsom/Waarborgsom. We kunnen de gehele of een deel van de door u betaalde Borgsom of Waarborgsom gebruiken om schade aan de boot of haar inventaris tijdens de periode van uw reis te repareren, waaronder maar niet beperkt tot de kosten voor het liften van de boot voor een volledige inspectie zodat de schade aan de boot kan worden beoordeeld. In het geval er schade of verlies door ons wordt geleden als resultaat van breuk door u van deze boekingsvoorwaarden en eventuele schade die aan de boot en/of haar inventaris gedurende de boekingsperiode is veroorzaakt minder is als de relevante door u betaalde Borgsom/Waarborgsom, zullen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk het deel van de door u betaalde Borgsom/Waarborgsom restitueren nadat de schade is gerepareerd of de reparatiekosten bekend zijn. In het geval van onenigheid over schade of verlies, zullen we de door u betaalde Borgsom/Waarborgsom behouden totdat de zaak is opgelost.

Voor de duidelijkheid; In gevallen waar wij, indien van toepassing een restitutie betalen van uw Borgsom, worden eventuele door u betaalde YDW-toeslagen niet terugbetaald.

Klanten die ervoor kiezen om deel te nemen aan zeilregatta’s dienen vooraf een non-refundable race-supplement te betalen, plus een aanvullende Borgsom (voor Optie 1) of Waarborgsom (voor optie 2) voor schade aan tuigage of schade door aanvaring. Deze kan worden betaald met creditkaart en deze Borgsom is in aanvulling op de afkoop eigen risico. Alle klanten die van plan zijn om deel te nemen aan een zeilregatta dienen vooraf aan ons toestemming te vragen. Neem contact op met het sales team voor meer details over de individuele beschikbare regatta's en de van toepassing zijnde voorwaarden. Het race-supplement is een toeslag waarop geen enkele korting van toepassing is.

Alle Sunsail klanten zijn verplicht om een Reductie Eigen Risico formulier te ondertekenen op de basis voor vertrek. U kunt een voorbeeld van het formulier vooraf bekijken, maar u kunt het pas ter plaatse ondertekenen. U hoeft het dus niet van tevoren naar ons te versturen.